Hide Main content block

Tin nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

NHÂN DÂN XÃ ĐỘC LẬP SẢN XUẤT BÍ XANH VỤ HÈ THU 2020

NHÂN DÂN XÃ ĐỘC LẬP SẢN XUẤT BÍ XANH VỤ HÈ THU 2020

Vụ Đông xuân vừa qua nhân dân xã Độc Lập đã có một mùa bội thu cây bí xanh tuy nhiên lại được mùa mất giá nhưng không vì vậy mà bà con nhân dân nản lò...

LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “CHI HỘI PHỤ NỮ THỰC HIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM…

LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “CHI HỘI PHỤ NỮ THỰC HIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM GẮN VỚI RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC”

Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2018, ngày 17/8/2018 Hội LHPN huyện Kỳ Sơn tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm gắn với r...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT MÔ HÌNH XÂY DỰNG LÀNG, BẢN VĂN HÓA- QUỐC PHÒNG VÀ…

HỘI NGHỊ SƠ KẾT MÔ HÌNH XÂY DỰNG LÀNG, BẢN VĂN HÓA- QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Sáng ngày 26/3/2018, tại Hội trường UBND xã Độc Lập, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết làng, bản văn hóa, quốc phòng và an ninh gắn...

hochiminh 2

Chính trị

XÃ ĐỘC LẬP ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG HỘI NÔNG DÂN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2018 - 2023

XÃ ĐỘC LẬP ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG HỘI NÔNG DÂN LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2018 - 2023

         Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các tầng lớp nông dân đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hộ...

Kinh tế

NHÂN DÂN XÃ ĐỘC LẬP SẢN XUẤT BÍ XANH VỤ HÈ THU 2020

NHÂN DÂN XÃ ĐỘC LẬP SẢN XUẤT BÍ XANH VỤ HÈ THU 2020

Vụ Đông xuân vừa qua nhân dân xã Độc Lập đã có một mùa bội thu cây bí xanh tuy nhiên lại được mùa mất giá nhưng không vì vậy mà bà con nhân dân nản lòng. Theo kế hoạch vụ hè thu to...

Du-lich-hb 123

Văn hóa - Xã hội

An ninh - Quốc phòng

phan anh kien nghi
baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017


ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2017Thi hanh hien phap 2013 copy

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction